leefgroepen

In het kinderdagverblijf werken we met horizontale leefgroepen:

Babyafdeling :

Onze kleinsten worden verzorgd en vertroeteld door Cynthia. Zij staat in voor de babygroep. Hier ligt de nadruk vooral op een zachte, liefdevolle en individuele aanpak, en op het krijgen van een vertrouwensrelatie tussen kind en begeleider via observatie, praten, stimuleren, inspelen op signalen van het kind, en oog- en fysiek contact.

Kruiperafdeling :

en

Peuterafdeling :

zitten in dezelfde leefgroep

Onze kruipers worden verzorgd en vertroeteld door Kristel. Zij staat in voor de kruipergroep. Hier ligt de nadruk op het stimuleren en het aanleren van basishandelingen zoals zelfstandig leren eten, lopen, slapen,… .

Onze grootste rakkers worden verzorgd en vertroeteld door Virginie. Zij staat in voor de peutergroep. We proberen hier te groeien  naar een warm groepsgebeuren met de nadruk op sociale omgangsregels, structuren, respect voor de ander,  eigenheid en kunnen. Belangrijk is de groei naar autonomie!

Geef een reactie