In kinderopvanglocatie “De Waterlelie” zijn alle kindjes van 2 maanden tot wanneer ze schoolrijp zijn welkom!

 Huisvesting

Bloeistraat 37, 1070 Anderlecht

 

de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur
van de vzw Sint-Goedele Brussel

nodigen u hartelijk uit op de

feestelijke opening

van de nieuwe infrastructuur van
het kinderdagverblijf ‘De Waterlelie’

op donderdag 14 juni 2018

p r o g r a m m a

om 17 uur
officiële opening door
Brussels staatssecretaris Bianca Debaets, VGC-collegelid bevoegd voor Gezin

om 17.30 uur
receptie in samenwerking met de Cardijnschool

en de kinderen?
voor hen is er doorlopend opvang, verzorgd door de leerlingen van de optie ‘kinderzorg’ van het Sint-Guido-Instituut

Neerpede, niet zo maar een Anderlechtse wijk
op de grens met het Pajottenland,
beneden de Pedebeek.
Neerpede, de legumenhof van Brussel,
met een Luizenmolen en afspanningen
waar de geuze en kriek rijkelijk vloeien.

Geen wonder
dat in ons kinderdagverblijf
de speelgroene inrichting
onze baby’s, kruipers en peuters
uitdaagt om via natuurbeleving
hun grenzen af te tasten
en zo hun eigen Hall of Fame te bouwen.

Bloeistraat 37, 1070 Anderlecht

      

feestelijke opening

van de nieuwe infrastructuur
van het kinderdagverblijf

Geef een reactie